Dr Branko Morait, Sudija Suda Bosne i Hercegovine Branko Morait, PhD Justice of Court of Bosnia and Herzegovina   SLOBODA UGOVARANJA I PRAVO KONKURENCIJE U SAVREMENOJ SUDSKOJ PRAKSI* FREEDOM OF CONTRACTING AND LAW OF COMPETITION IN MODERN COURT PRACTICE Apstrakt Pravo konkurencije sadrži pravila o zaštiti konkurencije između privrednih subjekata od restriktivnih praksi privatnih i […]

Read More

Prof.dr Branko Morait PROPISIVANJE PRAVILA O NAKNADI ŠTETE  POSEBNIM ZAKONIMA U v o d             U novije vrijeme u pravnom životu obilježeno  s tzv. „tranzicionim propisima“ zapaža se pojava izmiještanja pravnih pravila koja, po prirodi stvari, pripadaju građanskom zakonodavstvu i Zakonu o obligacionim odnosima u posebne zakone koji uređuju drugu pravnu materiju. Prema metodu slučajnog […]

Read More

Prof.dr Branko Morait IDEJA PRAVDE U OBLIGACIONIM ODNOSIMA U v o d             U današnje vrijeme, kada se prekomponuje mapa društvenih vrijednosti, vrijeme vraćanje točka istorije unazad, traganje  za pravdom je nasušna potreba. Povratak društva tržištu i kapitalu i na tim osnovama projektovan povratak pravu svojine i ugovoru većinu članova društva zatekao je nespremnim. Ipak, […]

Read More

Dr Branko Morait, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci   PRAVO NA DOSTOJANSTVO LIČNOSTI (EUTANAZIJU) U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE   „Za našu kulturu fizičko ubistvo izgleda strašno.Život smo proglasili za najvišu vrijednost, a sve više mu oduzimamo smisao. Uništavamo suštinu života, a štitimo praznu ljušturu. Ima mnogo strašnijih ponižavanja i okrutnijih […]

Read More

UVOD U OBLIGACIONO PRAVO Pojam, predmet, metod i značaj Obligacionog prava   Obligaciono pravo je grana privatnog prava koja uređuje i štiti obligacione odnose. Obligacioni odnosi su pravni odnosi između dvije strane, povjerilaćke i dužničke u kojima povjerilac ima tražbinu odnosno potreživanje koje je subjektivno građansko pravo po kojem je ovlešten da zahtiejva od dužnika […]

Read More

Prof. dr Branko Morait Pravni fakultet Banja Luka     PRINCIPI  EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA O IZVRŠENJU UGOVORA     I   Jugoslavenske zemlje u tranziciji teže harmonizaciji pravnog sistema sa pravnim sistemom Evropske unije i njenih država članica. Politički cilj procesa harmonizacije prava je približavanje i sticanje punopravnog članstva u organima Evropske unije. Napredni predstavnici […]

Read More

Dr Branko Morait,redovni profesor, sudija Suda BiH MJESTO I SADRŽAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU U PRAVNOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE Na početku našeg izlaganja osvrnućemo se na naznake naše teme postavljene u naslovu ovog rada. Mjesto ugovora o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine podrazumijeva da se ovaj ugovor mora zakonski urediti. Poznato […]

Read More

Проф. др Бранко Мораит                МИРЕЊЕ И /ИЛИ/ ПОСРЕДОВАЊЕ Апстракт Судски поступци у породично-правним стварима припадају градјанском правосуђу. У току је реформа грађанског правосудја у Босни И Херцеговини. Један правац те реформе обухвата алтернативно рјешавање спорова. Дошло је вријеме да се пресуђивање више не посматра као једини начин рјешавања спорова. Циљеви алтернативног рјешавања спорова […]

Read More

Бранко Мораит УДК 347.91/95 Изворни научни чланак СУДСКА ИСТИНА У КОНЕКСИТЕТУ ПРАВДЕ doi: 10.7168/gpf.12.3434.05M … ПРЕУЗМИТЕ ЦИЈЕЛИ ДОКУМЕНТ: morait12.pdf

Read More

III ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА ДЕО ПРВИ ОПШТИ ДЕО Глава I ОСНОВНА НАЧЕЛА … ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ДОКУМЕНТ: Zakon o obligacionim odnosima.pdf

Read More