UDK 347.447.54:366.542](497.6) Prof. dr Branko Morait*   MATERIJALNOPRAVNE I PROCESNOPRAVNE KOMPONENTE DEFINISANJA PRAVA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI   Apstrakt: U članku se izlaže stanje i perspektive razvoja zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini.Uprkos početnom fragmentarnom preuzimanju pojedinih potrošačkih direktiva EU,ovaj proces je usporen. Usvojen je kodifikovan zakon o zaštiti potrošačkih prava i omogućenasudska zaštita […]

Read More